Geschillen en klachten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. De praktijk heeft deze klachtenregeling afgesloten bij het KNGF. Ondanks het zorgvuldig uitvoeren van elke behandeling kan het altijd voorkomen dat u het niet eens bent met de behandeling of dat u ontevreden bent over de manier waarop de behandeling is uitgevoerd. Uiteraard wordt dat ten zeerste betreurd, maar op deze pagina vindt u de te ondernemen stappen indien er niet een onderlinge oplossing gevonden kan worden.

Het kenbaar maken van uw klacht is zowel voor uzelf, als voor andere patiënten en de kwaliteit van de fysiotherapie in het algemeen van belang. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiernaast vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen (033-467 29 29) met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Meer informatie kunt u vinden op de site van De Fysiotherapeut.