Project omschrijving

Osteopathie

Steeds meer mensen worden door artsen en specialisten naar een osteopaat verwezen. De osteopaat is meestal een fysiotherapeut die doorgestudeerd heeft aan de opleiding voor osteopathie. Zij is in staat een volledig onderzoek te doen waarbij de samenhang van structuren in het lichaam onderzocht wordt. Zo komt de osteopaat tot de oorzaak van de klachten die misschien wel heel ergens anders begonnen zijn dat van te voren verwacht.

Osteopathie is een doeltreffende behandelingsmethode zonder nare bijwerkingen. Voor een osteopaat is het menselijk lichaam een eenheid waarin alle levensfuncties voortdurend in beweging zijn en ook op elkaar zijn afgestemd. Als de beweeglijkheid in een bepaald deel gehinderd wordt, heeft dat ook invloed op de andere delen van het lichaam.

De osteopaat onderzoekt met de handen de bewegingsmogelijkheden van alle systemen van het lichaam en zoekt naar bewegingsbeperkingen die een verband kunnen hebben met de klachten van de patiënt. Wanneer de beperking gevonden is, wordt deze manueel behandeld middels manipulaties, massage in bv de buik, rekkingen van spieren maar ook van diverse structuren in de buik.

Osteopaten maken gebruik van uitgebreide praktische en functionele kennis over anatomie, fysiologie, neurologie, embryologie en pathologie. Verschillende systemen van het lichaam beïnvloeden elkaar:

  • Het pariëtale systeem: dat is het bewegingsapparaat gevormd door botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels en dergelijke.

  • Het viscerale systeem: dat zijn de inwendige organen met hun bloedvaten, lymfevaten en aansturende zenuwen.

  • Het cranio-sacrale systeem: de verbinding van de schedel, het ruggenmerg, het heiligbeen en de daaromheen liggende vliezen en liquor.

De osteopaat onderzoekt deze systemen op beweeglijkheid en behandeld gevonden beperkingen in deze systemen.

Ostenpathie en manueeltherapie Lok